Excellent relationship
สร้างสัมพันธ์ที่เป็นเลิศกับตนเองและผู้อื่น

H2: Excellent Relationship หลักสูตร 2 วัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่เป็นเลิศกับตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบพื้นฐานและระดับสูง วิธีการสร้างความมั่นใจ เทคนิคคิดบวก การสื่อสารกับจิตใต้สำนึก และหลักการจินตนาการเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายและเร็วขึ้น พร้อมปลดล็อคสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิต

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมคอร์ส Excellent relationship
ภาพรวมผู้เข้าร่วมอบรม

คุณบุ๋ม

คุณเอม


คุณกุง

คุณนก

คุณปุ้ยคุณบุ๋ม อาชีพแพทย์

Excellent relationship

ได้การตั้ง Mindset ที่จะวางแผนการใช้ชีวิต การสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การปลดล็อคความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

คุณเอม พนักงานบริษัทด้าน HR

Excellent relationship

คอร์สนี้สนุกมากๆมีกิจกรรมให้ทำ ตื่นเต้น ตื่นตัวตลอดเวลาอยากแนะนำคนที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

คุณกุง พนักงานบริษัท

Excellent relationship

เป็นคอร์สที่คุ้มค่ามากๆ ในการสร้างความสุขในด้านความสัมพันธ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ

คุณนก นักธุรกิจ

Excellent relationship

คอร์สนี้ย่อยความรู้มาให้แล้วทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจทำตามได้ง่าย

คุณปุ้ย อาจารย์มหาวิทยาลัย

Excellent relationship

มีกระบวนการในการสอน ฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจได้ชัดเจนและนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการ