Upcoming Events

คลิกที่รูปเพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางอบรม
HIGH10 2024/1
(ม.ค.-ต.ค. 2567)


ตารางอบรม
HIGH10 2024/2
(ก.ค.-ธ.ค. 2567)

บริการบุคคลทั่วไป

เหมาะกับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนาลูกหลานให้มีความสุขควบคู่ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการสถานศึกษา

เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาครูอาจารย์และพนักงาน ในเรื่องการสอน การโค้ช และความสุขในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการองค์กร

เหมาะสำหรับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารให้เติบโตและมีความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสุขในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์กรที่ผ่านการจัดกิจกรรมกับเราประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ข้อความเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมบุคคลทั่วไป

Advanced Coaching รุ่นที่ 9

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567

สอนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย สถาบัน HIGH10

อบรมครูอาจารย์

R.I.C.H. Learning
นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566

สำหรับคณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
ณ โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี
จัดโดย สถาบัน HIGH10

อบรมองค์กร

R.I.C.H. Learning
นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566

สำหรับบุคลากรในบริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
และบริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมันท์ จำกัด
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
จัดโดย สถาบัน HIGH10

ค่ายพัฒนา Soft Skill

ค่ายไรล่าอาสาพัฒนาผู้นำสู่มืออาชีพ

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

โดย โรตารีภาค 3360
ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน
จัดโดย สถาบัน HIGH10

ค่ายวิชาการ

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโดย สถาบัน HIGH10

สแกนลายนิ้วมือ

สแกนลายนิ้วมือองค์กร

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

สำหรับบริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์
จัดโดย สถาบัน HIGH10คุณลลดา

Financial Mindset

คอร์สนี้สุดยอดมาก ฝึกการคิด Mindset การเงิน ทำให้เห็นแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ

อ.เอ็ม อาจารย์มหาวิทยาลัย

NLP Master Practitioner

กลยุทธ์น่าทึ่งที่ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ความสำเร็จ จนสามารถส่งพลังเหล่านี้สู่เพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และคนรอบตัว

ดร.หวาน อาจารย์มหาวิทยาลัย

Life Purpose สร้างเป้าหมายชีวิตให้ยอดเยี่ยม

การอบรมคอร์สนี้ทำให้รู้ว่าเรามีศักยภาพและคุณค่ามากกว่าที่ประเมินตัวเองไว้ มันดึงศักยภาพและความเชื่อมั่นออกมาทำให้มันมีพลัง

โค้ชโมน่า โค้ชและHR

NLP Practitioner

คอร์สนี้สุดยอดมาก แนะนำให้ทุกคนมาเรียนสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มีประโยชน์แก่เราคนเดียว ส่งผลถึงคนรอบตัว คนในครอบครัวของเรา

หมอหญิง

R.I.C.H. Learning นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข

ทีมงานของหมอหญิงได้สัมผัสกับความสุขที่มีพลังและมีคุณค่าอย่างมาก ซึ่งความสุขนี้เป็นจุดที่ทำให้องค์กรและทีมงาน นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา