คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

T1 R.I.C.H. Learning (RL)

T1 R.I.C.H. Learning (RL) หลักสูตร 1-2 วัน คอร์สที่เน้นการสร้างความสุขของทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย เน้นเรื่อง Review, Inspiration, Coaching และ Happiness เป็นคอร์สแรกที่แนะนำให้เรียน (จัดแล้ว 28 รุ่น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

T2 Effective Coaching (EC)

T2 Effective Coaching (EC) หลักสูตร 1-2 วัน คอร์สที่เน้นนำการโค้ชไปช่วยแก้ปัญหาของเด็กในปัจจุบันที่หลากหลาย การนำไปประยุกต์กับการสอน รวมถึงปลดล็อคปัญหาภายในตัวครูที่มี (จัดแล้ว 52 รุ่น)

T3 Active Learning (AL)

T3 Active Learning (AL) 1-2 วัน คอร์สที่เน้นการสอนให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในการเรียน เรียนรู้วิธีที่ทำให้เด็กแย่งกันตอบคำถาม และถามคำถามในห้องเรียนทั้งแบบ Onsite และ Online (จัดแล้ว 42 รุ่น)

T4 Advanced Coaching (AC)

T4 Advanced Coaching (AC) 1-2 วัน คอร์สที่เน้นการโค้ชเด็กรวมถึงคนรอบตัวแบบมืออาชีพ ทำให้คิดและตัดสินใจเองอย่างมีพลัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้น (จัดมาแล้ว 8 รุ่น)

T5 Financial Mindset (FM)

T5 Financial Mindset (FM) 1-2 วัน คอร์สที่ช่วยให้ครูอาจารย์จัดการการเงินของตนเองได้ดี เก็บเงินได้ แบ่งเงินเป็น ลดปัญหาหนี้สิน เข้าใจหลักคิดสำคัญของคนที่มั่งคั่งทางการเงิน และนำมาปรับใช้ได้ทันที ความรู้นี้ยังนำไปสอนเด็กจัดการการเงินได้ด้วย (จัดมาแล้ว 6 รุ่น)

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

C1 ค่ายคิดบวก (Positive Thinking Camp)

C1 ค่ายคิดบวก (Positive Thinking Camp) 1 วัน เป็นค่ายที่ช่วยให้เด็กมีความสุข คิดบวกกับทุกสถานการณ์ในชีวิต เห็นคุณค่าของคนและสิ่งที่อยู่รอบตัว มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และยังช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า และการ Bully ได้ด้วย ค่ายนี้เหมาะกับเด็ก ป.4-6, ม.1-6, ป.ตรี-ป.เอก ทุกสาขา หลังอบรมค่ายนี้แล้ว สามารถเลือกจัดค่าย C2 หรือ C3 อย่างใดอย่างหนึ่ง (จัดแล้ว 31 ค่าย)

C2 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน (Career Camp)

C2 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน (Career Camp) 1 วัน เป็นค่ายที่ช่วยให้เด็กค้นหาอาชีพในฝันที่มี passion ได้ และการวางเป้าหมายในอนาคตของตนเอง จะทำให้เด็กมุ่งมั่นในการเรียน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น ค่ายนี้เหมาะกับเด็ก ป.6, ม.1-6, ป.ตรี-ป.เอก ทุกสาขา ปัจจุบันจะสอนค่ายนี้หลังผ่านค่าย C1 มาแล้วเท่านั้น (จัดแล้ว 47 ค่าย)

C3 ค่ายเป้าหมายชีวิตและการเรียนที่ยอดเยี่ยม (Life and Study Purpose Camp)

C3 ค่ายเป้าหมายชีวิตและการเรียนที่ยอดเยี่ยม (Life and Study Purpose Camp) 1 วัน เป็นค่ายที่ช่วยให้เด็กวางเป้าหมายชีวิตในเรื่องการงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายใน การเรียน และสอนหลักจินตนาการเพื่อความสำเร็จ ทั้งนี้ค่ายจะคล้ายคลึงกับค่าย C2 ค่ายนี้เหมาะกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาชีพเฉพาะ อาทิ พยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (จัดแล้ว 7 ค่าย)

C4 ค่ายวิธีคิดและการจัดการการเงิน (Financial Mindset Camp)

C4 ค่ายวิธีคิดและการจัดการการเงิน (Financial Mindset Camp) 1 วัน เป็นค่ายที่ช่วยให้เด็กเข้าใจพื้นฐานการเงินที่สำคัญตั้งแต่ตอนเด็กไปจนถึงการใช้ชีวิตหลังเรียนจบ ในค่ายนี้จะสอนหลักคิดที่ทำให้มั่งคั่งทางการเงิน การออมเงิน การใช้เงินอย่างคุ้มค่า การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการลงทุน ค่ายนี้เหมาะกับเด็ก ป.6, ม.1-6, ป.ตรี-ป.เอก