คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

H1: R.I.C.H. Learning

H1: R.I.C.H. Learning หลักสูตร 2 วัน เพื่อเรียนรู้หลักการของ R.I.C.H. Learning การพัฒนาตนเองสู่ความสุขและความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย Review, Inspiration, Coaching และ Happiness เป็นหลักการที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับทุกคนรอบตัว ทั้งคนที่ทำงานและครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

H2: Excellent Relationship

H2: Excellent Relationship หลักสูตร 2 วัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่เป็นเลิศกับตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบพื้นฐานและระดับสูง วิธีการสร้างความมั่นใจ เทคนิคคิดบวก การสื่อสารกับจิตใต้สำนึก และหลักการจินตนาการเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายและเร็วขึ้น พร้อมปลดล็อคสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

H3: Life Purpose

H3: Life Purpose หลักสูตร 2 วันที่ทำให้พบ passion และเป้าหมายในชีวิตที่ตื่นเต้น พร้อมวางแผนให้ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้น รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ตนเองมีพลังในทุกวัน การใช้ชีวิตอย่างสมดุล และทำงานสำคัญแต่ละวันเสร็จอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

H4: Advanced Coaching

H4: Advanced Coaching หลักสูตร 2 วัน ที่ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ คนในที่ทำงาน คนในครอบครัว และลูกหลาน เพื่อดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมา และแก้ปัญหาที่มีให้สำเร็จ เน้นทั้งการโค้ชแบบพื้นฐานและแบบเมืออาชีพ เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการสร้างทีมเพื่อทำเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

H5: Financial Mindset

H5: Financial Mindset หลักสูตร 2 วัน ที่ทำให้ผู้อบรมจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ยอดเยี่ยม ทำให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินมากขึ้น ในคอร์สจะเน้นหลักคิด(mindset)ที่สำคัญทางการเงินระดับโลก เทคนิคการจัดการเงิน รวมถึงการลงทุน ซึ่งการจัดการการเงินที่ดีจะสนับสนุนการทำเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายและเร็วขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

N1: NLP Practitioner

N1: NLP Practitioner หลักสูตร 6 วัน ที่เน้นผู้เรียนใหม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการจำลองแบบคนสำเร็จเพื่อทำให้ตนเองมีความสุขและประสบความสำเร็จที่ง่ายและเร็วมากที่สุดในโลกหลักสูตรหนึ่ง ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดของคนสำเร็จระดับโลก รวมทั้งเทคนิคในการพัฒนาตนเองที่ยอดเยี่ยมกว่า 30 เทคนิค

รายละเอียดเพิ่มเติม

N2: NLP Master Practitioner

N2: NLP Master Practitioner หลักสูตร 8 วัน ที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร NLP Practitioner ทำให้ท่านจบหลักสูตร NLP สมบูรณ์แบบ ท่านจะได้เรียนรู้การเป็นโค้ช NLP ที่ครบถ้วน และสามารถเปิดให้บริการโค้ชแบบมืออาชีพได้ หลักสูตรนี้ยังช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตที่ง่ายและเร็วขึ้นมากดังที่เกิดขึ้นกับคนสำเร็จระดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

Find U

Find U เป็นการโค้ชที่ผนวกกับเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพหรือพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง โดยเหมาะกับทั้งการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ การมีความสุขในชีวิต การพัฒนาตนเอง รวมถึงการเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งเหมาะทั้งการทำแบบบุคคล และครอบครัว

Private Coaching

Private Coaching เป็นการโค้ชส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะให้หายไปหรือดีขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ภาวะซึมเศร้า ภาวะหมดไฟในการทำงาน การไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน การต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี ความขัดแย้งในตนเอง และการมีความเชื่อที่จำกัด

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียด

Find U for Kids

Find U for Kids เน้นการค้นหาศักยภาพเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป ทั้งพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ลักษณะนิสัย วิธีการเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดในด้านต่างๆ อาชีพที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถเลี้ยงดูเด็กได้ง่ายขึ้น เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้ง รู้วิธีทำให้เขามีความสุขและความสำเร็จอย่างชัดเจน ทั้งการเรียน การเรียนต่อ และการใช้ชีวิต

Dream Camp

Dream Camp ค่าย 3 วันที่ช่วยให้เด็กอายุ 10-18 ปี มีความสุขและความสำเร็จที่ง่ายและเร็วทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วิทยากรเป็นโค้ชมืออาชีพที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กมาเกือบ 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้เด็กค้นพบอาชีพในฝัน, เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน, วางแผนชีวิตล่วงหน้า 30 ปี, วางแผนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น, เรียนรู้เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง การคิดบวก การสร้างความสัมพันธ์ กฎแห่งแรงดึงดูด และเรียนรู้เทคนิคเรียนเก่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

HIGH10 for Kids

HIGH10 for Kids หลักสูตรเด็กเล็กอายุ 5-10 ปี เป็นการเรียนต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาเด็กได้เรียนรู้ 20 ทักษะ และ EQ 10 ด้าน ที่ทำให้เด็กมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นให้เด็กรักตัวเอง รักผู้อื่น คิดดี คิดบวก มีพฤติกรรมดี เลี้ยงง่าย มั่นใจในตนเอง และมี EQ (หลักสูตรนี้ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อวางแผนการสร้างระบบเฟรนไชน์)